OSIEDLE OLCHOWA I

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Lokalizacja

Gdańsk, ul. Św. Brata Alberta

Inwestor

City House Sp. z o. o.

Etap

realizacja

Rok

2015