BUDYNEK WIELORODZINNY

Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową zlokalizowaną na parterze.

Lokalizacja

Gdańsk, ul. Św. Brata Alberta

Inwestor

City House Sp. z o. o.

Etap

w realizacji

Rok

2017